Căutare

Conectați-vă

Parolăuitată

Sunt aici pentru prima dată și doresc să măînregistrez

Termeni și condiții

1. Detalii de contact ale vânzătorului

Adresa de corespondenta:

Frogman - ID 1530E
Strada Ogorului 3G
410554 Oradea, Bihor
Romania

Operator magazin virtual www.alotex.ro

Denumirea: ALOTEX Group s.r.o., (s.r.l.)
Sediul: str. Nebory nr. 585, cod poștal 73961, orașul Třinec, Republica Cehă
Nr. de înregistrare: 29462088
Înregistrată la Tribunalul Regional din Ostrava, secția C, dosarul cu nr. 55459
Telefon: 0752 534 014
Email: info@alotex.ro

2. Informații

Informațiile referitoare la produsele și prețurile menționate pentru cumpărător sunt definitive, cu excepția cazurilor în care s-a strecurat vreo greșeală evidentă. Prețurile prezentate includ toate impozitele (de exemplu TVA) și taxele aferente, excluzând, însă, costurile legate de livrarea produselor.

Despre metodele de plată acceptate puteți afla mai multe aici.

Confirmarea conținutului contractului încheiat sub o altă formă decât forma scrisă, care prezintă abateri de la conținutul contractului negociat în realitate, nu produce efecte juridice.

Fotografiile prezentate pe paginile magazinului virtual corespund produselor vândute, cu excepția cazurilor în care este menționat ceva diferit în descrierea produsului respectiv.

3. Livrarea produselor

Comenzile primite în zilele de lucru înainte de ora 10.00 pentru produsele marcate ca fiind în stoc se expediază în aceeași zi.

Marfa este expediată în termen de 1 zi lucrătoare în cazul în care variantele selectate ale produselor sunt marcate ca fiind în stoc. În cazul în care marfa este plătită fără numerar, aceasta este expediată după ce suma respectivă este creditată în contul nostru bancar.

Dispoziții generale de livrare:

Vânzătorul livrează marfa către cumpărător completă, cel mai târziu în termen de 10 zile de la confirmarea comenzii, cu excepția cazurilor în care la produsul respectiv se menționează un termen de livrare diferit. Dacă produsul respectiv este marcat ca fiind ”în stoc”, vânzătorul expediază marfa în cel mult două zile lucrătoare. Cumpărătorul este obligat să preia marfa și să o plătească. Cumpărătorul este sfătuit să controleze marfa cât mai curând după preluarea acesteia.

Document fiscal - factura va fi trimisă cumpărătorului simultan cu expedierea mărfii. Cumpărătorul este de acord ca factura să fie efectuatā electronic, adică factura îi va fi trimisă prin e-mail pe adresa înregistrată în momentrul comenzii.

În cazul în care se solicită acest lucru de către cumpărător, vânzătorul îi trimite acestuia o confirmare scrisă legat de măsura în care vânzătorul este responsabil pentru executarea defectuoasă a comenzii, durata acestei responsabilități, precum și de drepturile pe care și le poate aroga cumpărătorul pe baza acestor obligații ale vânzătorului.

Prețul și modul de livrare (aceste informații se pot descărca aici)

În cazul în care vânzătorul nu respectă termenul de livrare sau expediere a mărfii (care a fost comunicat cumpărătorului prin e-mail), îi oferă cumpărătorului prin telefon o reducere a prețului de achiziție. Aceasta nu aduce atingere celorlalte drepturi ale cumpărătorului.

4. Anularea comenzii și rezilierea contractului

Cumpărătorul poate rezilia contractul în termen de 14 zile de la data preluării mărfii sau de la data preluării ultimei părți a mărfii livrate, și aceasta indiferent de modul în care a preluat marfa sau de modul în care a plătit-o. Această perioadă este dată cumpărătorului pentru ca acesta să aibă posibilitatea ca, într-o măsură rezonabilă, să ia cunoștință de natura produselor, caracteristicile acestora și modul lor de funcționare.

Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul să rezilieze contractul în orice moment înainte de livrarea mărfii. De acest lucru vă rugăm să ne informați înainte de expedierea coletului, pentru a evita pagube inutile legate costurile de transport.

Rezilierea contractului se trimite sau se înmânează vânzătorului de către cumpărător în termen de cel mult 14 zile de la data preluării mărfii. Cumpărătorul nu trebuie să menționeze motivul pentru care reziliază contractul. Pentru a facilita comunicarea, este necesar ca în documentul de reziliere să se precizeze data cumpărării sau numărul contractului/al actului de vânzare, contul bancar și modul în care se va returna marfa.

Vânzătorul are obligația de a înapoia cumpărătorului în întregime suma corespunzătoare prețului mărfii și a costului livrării acesteia în răstimp de 14 zile de la rezilierea de către cumpărător a contractului. În cazul în care vânzătorul oferă mai multe modalități de livrare a mărfii, are obligația de a-i plăti cumpărătorului pe cea mai ieftină dintre ele. Cel mai târziu în același termen cumpărătorul are obligația de a trimite sau de a înmâna înapoi vânzătorului marfa cumpărată. Marfa trebuie înapoiată vânzătorului (dar nu trebuie trimisă cu rambursare) completă, de preferat în ambalajul original, nu trebuie să prezinte semne de uzură sau deteriorare. Costul aferent returnării mărfii este suportat de către cumpărător.

În cazul în care marfa înapoiată este deteriorată prin încălcarea obligațiilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a pretinde cumpărătorului despăgubiri pentru diminuarea valorii mărfii, pe care să le scadă din suma pe care o rambursează cumpărătorului.

Excepții: Dreptul de reziliere a contractului nu se poate exercita în cazul contractelor privitoare la livrarea de produse care au fost ajustate conform dorinței consumatorului sau pentru persoana acestuia, de asemenea în cazul contractelor privitoare la mărfuri care sunt perisabile într-un timp scurt, la mărfuri care s-au amestecat cu alte mărfuri în mod irecuperabil sau la mărfuri care au fost scoase dintr-un ambalaj închis și, din motive de igienă, nu pot fi returnate.

Din motive de igienă, următoarele articole nu pot fi returnate neambalate: ciorapi, chiloți menstruali, articole din silicon și sutiene adezive (pentru care folia de protecție a fost îndepărtată).

Formularul pentru rezilierea contractului în totalitate sau parțial împreună cu informațiile complete legate de aceasta se pot descărca aici.

5. Drepturile și obligațiile care reies din executarea defectuoasă a comenzii

Calitatea produsului la preluarea acestuia

Dacă produsele preluate sunt defectuoase (de exemplu nu au calitățile negociate sau cele așteptate pe bună dreptate, nu se potrivesc unor scopuri obișnuite sau convenite, nu sunt complete, nu sunt în cantitatea corespunzătoare, nu au măsurile sau greutatea corespunzătoare, sau în cazul în care calitatea acestora nu corespunde altor parametri prevăzuți de lege, în contract sau în precontract), atunci este vorba de defecte ale produselor de care este răspunzător vânzătorul.

Dacă apare o situație în care cumpărătorul primește o altă marfă decât cea specificată în comandă (fiind vorba de o inversare nedorită a mărfii în cursul expedierii acesteia), cumpărătorul are datoria să îl contacteze pe vânzător. 

În termen de cel mult doi ani de la preluarea mărfii, cumpărătorul poate să își revendice dreptul de a-i cere vânzătorului, după cum va alege, ori remedierea gratuită a defectelor, ori reducerea rezonabilă a prețului; în cazul în care natura defectului nu este disproporțională (anume în cazul în care nu este posibil ca defectul să fie înlăturat fără întârzieri nejustificate), se poate revendica dreptul de a cere livrarea unui lucru nou fără defecte sau a unei părți componente noi fără defecte în cazul în care defectul apare numai la această parte componentă.

În cazul în care repararea sau înlocuirea produsului nu este posibilă, cumpărătorul poate să ceară, pe baza rezilierii contractului, rambursarea în întregime a prețului de achiziție.

În curs de șase luni de la preluarea mărfii se presupune că defectul produsului exista deja la vremea preluării produsului.

Vânzătorul nu are obligația de a satisface cerința cumpărătorului dacă dovedește că înainte de preluarea produsului cumpărătorul știa deja de defectul existent al produsului sau că defectul produsului a fost cauzat de cumpărător.

În cazul produselor folosite vândute, vânzătorul nu poartă răspunderea defectelor cauzate de folosirea de până atunci a produsului sau de uzura acestuia. În cazul lucrurilor vândute cu preț redus, vânzătorul nu poartă răspunderea defectului din cauza căruia s-a convenit reducerea prețului. În astfel de cazuri, în locul dreptului la înlocuirea produsului, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului.

Drepturi legale în cazul produselor cu defecte

Vânzătorul poartă răspunderea pentru defectele apărute după preluarea mărfii de către cumpărător în perioada de garanție de 24 de luni sau în perioada de utilizare a produsului respectiv menționată în reclamă, pe ambalajul produsului sau în instrucțiunile care însoțesc produsul.

În aceste perioade cumpărătorul își poate revendica dreptul de a face reclamație și, în cazul în care este vorba de un defect care reprezintă o încălcare în mod esențial a clauzelor contractuale (indiferent dacă este vorba de un defect care se poate remedia sau nu se poate remedia), poate alege între a solicita una dintre următoarele soluții:

  • înlăturarea defectului prin livrarea unui lucru nou fără defecte sau prin livrarea lucrului care lipsește;
  • înlăturarea gratuită a defectului prin remedierea acestuia;
  • reducerea rezonabilă a prețului de achiziție; sau
  • rambursarea prețului de achiziție pe baza rezilierii contractului.

Încălcarea contractului este o încălcare în mod esențial atunci când partea care a încălcat contractul știa sau trebuia să știe, încă din momentul în care s-a încheiat contractul, că cealaltă parte nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi putut anticipa această încălcare de contract.

În cazul în care este vorba de un defect care reprezintă o încălcare în mod neesențial a clauzelor contractuale (indiferent dacă este vorba de un defect care se poate remedia sau nu se poate remedia), cumpărătorul are dreptul de a cere înlăturarea defectului sau o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.

Dacă un defect care se poate înlătura apare în mod repetat după ce acesta a fost înlăturat (a treia reclamație a aceluiași defect sau a patra reclamație a unor defecte diferite) sau dacă produsul are un număr mai mare de defecte (cel puțin trei defecte simultan), cumpărătorul își poate revendica dreptul la a solicita o reducere a prețului de achiziție, înlocuirea produsului sau rezilierea contractului.

Vânzătorul nu poartă răspundere pentru defectele care au apărut ca rezultat al uzurii normale sau al nerespectării instrucțiunilor de utilizare.

6. Soluționarea reclamației

Cumpărătorul are obligația de a-și revendica dreptul la reclamație la vânzător sau la persoana desemnată pentru a înlătura defectele, fără întârzieri nejustificate de la data constatării deficienței. Reclamația făcută în scris sau electronic ar trebui să includă datele de contact ale cumpărătorului, descrierea defectului și modul în care cumpărătorul solicită soluționarea reclamației.

Formularul pentru RECLAMAȚIE se poate descărca AICI.

Odată cu notificarea defectului sau imediat după aceasta, fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are obligația de a-l informa pe vânzător și în legătură cu dreptul pe care și l-a ales. Cumpărătorul își poate revendica un drept diferit de cel pe care l-a revendicat inițial doar cu acordul vânzătorului și numai în cazul în care cumpărătorul a solicitat remedierea unei defecțiuni care se dovedește a fi de neînlăturat.

În cazul în care cumpărătorul nu își alege la timp revendicarea dreptului legat de o încălcare în mod esențial a clauzelor contractuale, își poate revendica doar dreptul legat de o încălcare în mod neesențial a clauzelor contractuale.

Cumpărătorul este obligat să facă dovada cumpărării mărfii respective (de preferat prin prezentarea actelor de cumpărare). Termenul de soluționare a reclamației începe odată cu data la care marfa a fost predată sau livrată vânzătorului sau la locul desemnat pentru efectuarea reparațiilor. Marfa trebuie să fie transportată în ambalaj corespunzător pentru a se evita deteriorarea acesteia, trebuie să fie curată și completă.

Vânzătorul are obligația ca neîntârziat, în termen de cel mult 7 zile de la preluarea coletului trimis înapoi de cumpărător, să ia o hotărâre privitoare la reclamația respectivă, eventual privitor la necesitatea unei evaluări de către un specialist. Informația referitoare la necesitatea unei evaluări de către un specialist este transmisă cumpărătorului în acest răstimp. Vânzătorul soluționează reclamația, inclusiv remedierea defecțiunii, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel târziu 30 de zile de la revendicarea dreptului la reclamație de către cumpărător, aceasta în cazul în care nu se încheie cu acesta un acord scris privitor la un termen prelungit. După expirarea acestui termen, cumpărătorul își poate revendica aceleași drepturi ca în cazul încălcării în mod esențial a clauzelor contractuale.

În cazul în care vânzătorul refuză să remedieze defecțiunea lucrului respectiv, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului sau rezilierea contractului.

Perioada de garanție se prelungește cu durata soluționării reclamației, anume începând cu data revendicării dreptului la reclamație până la data soluționării acesteia sau până la data când cumpărătorul a avut obligația să-și preia marfa.

În cazul în care se înlocuiește produsul sau o parte a acestuia, se impune răspunderea vânzătorului ca și când ar fi vorba de cumpărarea unui produs nou sau a unei părți noi a acestuia.

În cazul în care nu este posibil să se urmărească stadiul soluționării reclamației on-line, vânzătorul se obligă să îl informeze pe cumpărător, la cererea acestuia din urmă, referitor la soluționarea reclamației, prin intermediul unui mesaj de e-mail sau al unui mesaj SMS.

În cazul în care este vorba de o reclamație justificată, cumpărătorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate în acest scop.

7. Soluționarea litigiilor

Disputele reciproce dintre vânzător și cumpărător se soluționează prin intermediul instanței civile.

Cumpărătorul care este consumator are, în temeiul Legii nr. 634/1992 M. Of., cu modificările și completările ulterioare, privitoare la protecția consumatorului, dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiului în materie de consum provenit din contractul de vânzare-cumpărare sau din contractul de prestări de servicii. Organul autorizat să soluționeze un litigiu extrajudiciar este Inspecția Comercială Cehă. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul www.coi.cz.

Soluționarea extrajudiciară a litigiului în materie de consum se inițiază doar ca urmare a solicitării consumatorului și aceasta numai în cazul în care nu s-a reușit soluționarea litigiului direct cu vânzătorul. Cererea de soluționare extrajudiciară a litigiului se poate depune cel târziu în termen de un an de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul care face obiectul litigiului; consumatorul trebuie să apeleze, însă, mai întâi la vânzător.

Consumatorul are dreptul să solicite soluționarea extrajudiciară a litigiului on-line, prin intermediul platformei ODR (Online Dispute Resolution) disponibile pe website-ul ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vânzătorul își ia obligația să se străduiască a găsi în mod preferențial o soluționare extrajudiciară a litigiilor cu cumpărătorul, în cazul în care cumpărătorul nu respinge acest lucru. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor se poate face, de asemenea, prin intermediul serviciului ceh VašeStížnosti.cz de pe pagina de web www.vasestiznosti.cz.

Această procedură nu reprezintă o mediere conform Legii nr. 202/2012 M. Of., cu modificările și completările ulterioare, privitoare la mediere, nu reprezintă nici o procedură de arbitraj conform Legii nr. 216/1994 M. Of., cu modificările și completările ulterioare, cu privire la arbitraj și la executarea sentințelor arbitrale, iar prin utilizarea acestei proceduri nu se aduce atingere dreptului părților de a apela, privitor la soluționarea litigiului respectiv, la Inspecția Comercială Cehă sau la Tribunal.

Pe durata negocierilor referitoare la soluționarea extrajudiciară a litigiului nu curge și nici nu începe să curgă termenul de prescripție și termenul de recluziune conform Codului Civil, cu excepția cazului în care una dintre părțile implicate în litigiu respinge în mod expres continuarea negocierilor.

Supravegherea respectării obligațiilor conform Legii nr. 634/1992 M. Of., cu modificările și completările ulterioare, cu privire la protecția consumatorului, este efectuată de către Inspecția Comercială Cehă (www.coi.cz).

8. Protecția datelor personale

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( denumit în continuare "Regulamentul GDPR") privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii acestui contract și al îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului, este îndeplinită de către vânzător printr-un document special.

 

9. Trimiterea newsletteluri-lor și stocarea cookies

Cumpărătorul este de acord să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea vânzătorului pe adresa electronică și este, de asemenea, de acord să primească anunțurile de vânzare. Obligația de informare față de cumpărător, în sensul articolului 13 din GDPR, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul transmiterii de comunicări comerciale, este îndeplinită de către vânzător printr-un document special.

Cumpărătorul este de acord să stocheze așa-numitele cookie-uri pe calculatorul său. Dacă achiziționarea pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare sunt îndeplinite fără ca așa-numitele cookie-uri să fie stocate pe calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate să-și retragă consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară în orice moment.

10. Diverse

În contextul acestor Termeni și Condiții Comerciale, ‘cumpărător’ înseamnă consumator, anume un om care, spre deosebire de ‘vânzător’, în momentul încheierii contractului și al executării obligațiilor asumate prin contract, nu acționează în cadrul activității sale de antreprenor și nici în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

În contextul acestor Termeni și Condiții Comerciale, ‘vânzător’ înseamnă un om de afaceri care, spre deosebire de ‘cumpărător’, în momentul încheierii contractului și al executării obligațiilor asumate prin contract, acționează în cadrul activității sale de antreprenor sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

Alte aspecte care nu sunt specificate aici sunt reglementate de Codul Civil (nr. 89/2012 M. Of.), de Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 M. Of.) și de alte dispoziții legale, cu modificările ulterioare.

Contractul și alte aspecte aferente acestuia sunt reglementate conform legislației cehe.

Sunt excluse modificări ale Termenilor și Condițiilor Comerciale, cu excepția cazului în care sunt convenite de comun acord și se fac în formă scrisă.

Data ultimei revizuiri a Termenilor și Condițiilor Comerciale în conformitate cu legislația în vigoare este 22 mai 2018.

Cookies

Compania noastră folosește cookie-uri pentru buna funcționare a magazinului dumneavoastră preferat, pentru personalizarea conținutului site-ului la nevoile dumneavoastră, în scopuri statistice și de marketing. Apăsând pe butonul permite dai consimțământul pentru colectarea și prelucrarea acestora și în schimb noi vă oferim cea mai bună experiență de cumpărături.

Setarea modulelor cookie

Aici puteți personaliza cookie-uri conform propriilor dvs. preferințe și ulterior puteți seta mai detaliat sau dezactiva în subsolul site-ului.

Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care le oferă.

Personalizăm în funcție de bunurile pe care le vizualizați. Ajustăm apoi conținutul afișat în funcție de ceea ce vă interesează.

Aceste cookie-uri ne permit să măsurăm performanța site-ului nostru web și cu ajutorul datelor obținute putem îmbunătăți experiența de cumpărături pentru clienții noștri.

Aceste module cookie sunt utilizate de rețelele de publicitate și sociale, inclusiv de Google, pentru a transmite date personale și pentru a personaliza anunțurile, astfel încât acestea să fie mai relevante pentru dumneavoastră.