Căutare

Conectați-vă

Parolăuitată

Sunt aici pentru prima dată și doresc să măînregistrez

Soutěž k Mezinárodnímu dni žen

1. Sledujte naši FB stránku Elegant.cz.

2. Odpovězte v komentáři na jednoduchou otázku: Z jakého materiálu byste vybrali noční košilku pro ženu, která miluje jemnost a hebkost? -> Nápovědu naleznete v naší Poradně.

3. Do komentáře připište také jakýkoliv produkt z naší nabídky, který by vás nebo vaše blízké potěšil.

Inspirace k Mezinárodnímu dni žen
Inspirace k Mezinárodnímu dni žen
Elegantní dámské prádlo
Elegantní dámské prádlo
Dárek, který potěší každou ženu
Dárek, který potěší každou ženu

Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“)

I. Obecná ustanovení:
Pořadatel: 
ALOTEX Group s.r.o.
Nebory 585, Třinec 73961
IČO: 29462088, (dále jen “Pořadatel”) vyhlašuje soutěž na sociální síti Facebook (dále jen “Soutěž”)

 

II. Doba trvání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 15. 2. 2022 do 3. 3. 2022. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

 

III. Účast v soutěži:
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.

Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

 

IV. Mechanika soutěže:
Účast v Soutěži je možná po splnění podmínek. 

 1. Být fanoušek stránky Elegant.cz.
2. Na Facebookové stránce Prádla Elegant napište pod soutěžní příspěvek odpověď na otázku „Z jakého materiálu byste vybrali noční košilku pro ženu, která miluje jemnost a hebkost? "
3. Na Facebookové stránce Prádla Elegant napište pod soutěžní příspěvek jakýkoliv produkt z naší nabídky, který by vás nebo vaše blízké potěšil.

Odesláním příspěvku Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící dále tímto umožňuje Pořadateli a Organizátorovi zveřejnit dotaz na sociálních sítích, webové stránce Pořadatele a v rámci propagace soutěže a materiálů s tím spojených.

 

V. Výhra:
Poukaz do eshopu pradlo-elegant.cz v hodnotě 1 000 Kč.

 

VI. Výherci:
Dne 3. 3. 2022 vylosujeme výherce a následně jméno zveřejníme na Facebookovém profilu. Výherce musí napsat soukromou zprávu se svými kontaktními údaji na Facebook firmy Prádla Elegant.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžící v případě podezření na porušení pravidel, a to bez nároku na kompenzaci.

Ze Soutěže může být vyloučen také Soutěžící, jehož profilová fotografie, jeho chování, či komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele.

Předání výher:
Výherce musí, pro předání výhry, kontaktovat soukromou zprávou správce Facebookového profilu. Musí uvést kontaktní informace a adresu. Pořadatel zajistí předání výher.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.

 

VII. Závěrečná ustanovení:
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Facebooku. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

 

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

 

Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně výher či mechaniky Soutěže.

 

Soutěžící zapojením do Soutěže dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas Pořadateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Pořadatele prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy Soutěžícího. Tento souhlas může být Soutěžícím písemně odvolán na adrese sídla Pořadatele.

 

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla.

 

Společnost Facebook ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se Soutěží včetně a bez omezení, publicitu či správu Soutěže.

 

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností Facebook.

V Neborech dne 14. 2. 2022.

Cookies

Compania noastră folosește cookie-uri pentru buna funcționare a magazinului dumneavoastră preferat, pentru personalizarea conținutului site-ului la nevoile dumneavoastră, în scopuri statistice și de marketing. Apăsând pe butonul permite dai consimțământul pentru colectarea și prelucrarea acestora și în schimb noi vă oferim cea mai bună experiență de cumpărături.

Setarea modulelor cookie

Aici puteți personaliza cookie-uri conform propriilor dvs. preferințe și ulterior puteți seta mai detaliat sau dezactiva în subsolul site-ului.

Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care le oferă.

Personalizăm în funcție de bunurile pe care le vizualizați. Ajustăm apoi conținutul afișat în funcție de ceea ce vă interesează.

Aceste cookie-uri ne permit să măsurăm performanța site-ului nostru web și cu ajutorul datelor obținute putem îmbunătăți experiența de cumpărături pentru clienții noștri.

Aceste cookie-uri sunt folosite de publicitate și rețelele sociale pentru a modifica reclamele afișate astfel încât acestea să fie pentru dvs. interesante.